Michelangelo Merisi da Caravaggio kimdir? Sanat Tarihinde ki Yeri?

– Sadece Caravaggio diye de anılmakta olan ressam 29 Eylül 1571 ve 18 Temmuz 1610 yılları arası, Otuz Yıl Savaşları’nın yaşandığı dönemde yaşamıştır.

– İtalyandır. Roma, Napoli, Sicilya ve Malta’da çalışmış ve Barok resim sanatının ilk örneklerini vermiştir.

– 1584 yılında Bergamo’da Simone Peterzano isimli ressamın yanında ilk resim eğitime başlamıştır.

– Milano’dan Roma’ya gitmiş ve orada Michelangelo ve Rafaello gibi usta ressamların eserlerini incelemiştir.

– Üstat Valentino isimli bir tablo tüccarı ile eserlerini satmaya başlamış ve kısa zamanda ün elde etmiştir.

– Çağdaşları gibi o da kiliselere resimler yapmıştır.

– Hiç öğrenci yetiştirmemiştir.

– 38 yaşında ölmüştür.

Michelangelo'nun Sanat Tarihindeki Yeri

Michelangelo'nun Sanat Tarihindeki Yeri

İlk büyük yapıtı Roma’daki S. Luigi dei Francesci Kilisesi’ndeki Contarelli Chapel içinde yer alan Aziz Matta’nın yaşamı hakkında yaptığı üç resimlik seridir. Aziz Matta ve Melek, Aziz Matta’ya Çağrı ve Aziz Matta’nın Şehit Oluşu isimli bu üç resim büyük yankı uyandırmıştır. İlk resim olan Aziz Matta ve Melek isimli eser dönem rahiplerine çok ters gelmişti çünkü Aziz Matta sıradan bir işçi şeklinde resmedilmişti. Kaba ve sıradan bir insan gibi çizilmesi rahipleri kızdırmış ve şaşırtmıştı. Ayrıca melek figürü de işini yapmayan ilgisiz bir karakter olarak resmedilmişti. Aslında Caravaggio’nun anlatmak istediği Aziz Matta’yı sokaklardan asıl kurtaranın İsa olduğunu göstermekti fakat dönemde yaşayan kimse bunu anlamadığı için resimlerin baştan yapılması istendi. Sonuç olarak onların istediği şekilde yeniden Aziz Matta ve Melek resmini çizdi ve ardından diğer iki resmi de onların istediği gibi hazırlayıp kilisede sergiletti. 

Yine sanat tarihindeki önemli bir yeri de yaptığı önemli eserlerin yanında kendine özgü stilidir. Bu stili ile Caravaggioculuk ya da tenebrizm isimli bir yaklaşım yaratmıştır. Emmaus’da Yemek isimli eseri tenebrizm isimli akımın ilk örneklerindendir.

Ayrıca sadece dini eserler değil erotik çağrışım yapılabilecek eserler de yapmıştır. Kertenkele’nin Isırdığı Çocuk ve Vaftizci Yahya verdiği ünlü eserlerdendir. Vaftizci Yahya eserinde çıplak bir genç bir postun üzerinde oturmaktadır.

Michelangelo'nun Stili

Michelangelo'nun Stili

– Işık – gölge dengesini birbirine karşıtlık yaratacak şekilde kullamıştır.

– Çağdaşı olan ressamların aksine tuval üzerine önce taslak çizmek yerine direk resmi çizmiştir.

– Tek bir kaynaktan gelen ışık kullanımı ile dönemin özelliklerini çok güzel yansıtmıştır.

– Çizgileri kullanışı ona özgün bir tarz katmış ve barok sanatının önemli bir ismi haline gelmiştir.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!