Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeninin Farklılıkları

Paramedik mesleği, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmıştır. Askeri yaralıların hızlı şekilde iyileştirilmesi amacıyla kurulan bu meslek zamanla gelişmiş ve yasalar çerçevesinde birtakım düzenlemelerle varlığını devam ettirmiştir. Günümüzde acil servis ekipleri sağlık sektöründe en önemli parçalardan biridir. Mesleğin standartları okullarda eğitimle öğrencilere verilmekte ve hem teorik hem de pratik uygulamalarla beraber devam etmektedir.  Acil servis müdahalelerinde yapılan uygulamalar açısından paramediklerle acil tıp teknisyenlerinin farklı olduğu söylenebilir:

Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeninin Farkları

Paramedikler ve acil tıp teknisyeni görevini icra edenler uygulamada bazı farklılıklara sahiptir:

 • Paramedikler, ileri seviye yaşam desteği veren ve bunu uygulayıp yöneten kişilerdir. ATT ise yalnız temel seviye yaşam desteğini vermekle görevlidir.
 • Paramedikler üstteki maddeye bağlı olarak tedavi sürecinde de bulunurlar. Fizik muayene gerçekleştirirler.
 • Paramedikler yüksek okul bitirmekte, ATT’ler lise bitirmektedirler.

Paramediklerin Tıbbi Açıdan Yetki ve Sorumlulukları

Pramediklerin sorumlulukları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Damar yollarını açık tutmak,
 • Hastaneye ulaşana kadar yasal açıdan kabul edilen ilaçları, adrenalin veya atropin gibi, hastaya uygulamak
 • Oksijen desteği vermek
 • Entübasyon yapmak
 • Kalp masajı ve gerekirse şok yapmak
 • Hastanın nakil için uygun duruma gelmesini sağlamak, travma halinde stabil bir durum elde etmek
 • Kırık, çıkık gibi durumlarda yaralıya ilk müdahale yapmak ve hastayı sabitlemek
 • Yararın üzerini zarar görmeyecek şekilde kapatmak, yoğun kanama varsa bunu durdurmak
 • Mecburen doğum oluyorsa, buna destek vermek gibi sıralanabilir.

Paramediklerin Mesleki Sıkıntıları

Paramedik mesleği acil müdahale gerektiren ve buna bağlı hayati öneme sahip yaralılar söz konusu olduğundan çok daha fazla manevi yükümlülükle çalışmaktadırlar. Bu mesleği icra edenler araçların kontrolünü de ellerinde tuttukları için yol vermeyenler nedeniyle zamanında ulaşamama, kadın paramedikler için mesleklerini küçümseme, hava koşulları nedeniyle mahsur kalabilme, psikolojik olarak yaralı yakınlarından gelebilecek saldırı ve sözel şiddete karşı soğukkanlılığını koruma, soğuk kanlılığı korumanın yanında onları sakinleştirme, hastayı diğer meraklı izleyicilerden korumak için ekstra çaba harcama gibi zorluklar yaşamaktadırlar.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!