Paramedik Bölümü Bulunan Üniversiteler

Paramedik acil yardım servisi demektir. Bu bölüm Türkiye’ de hemen hemen tüm büyük üniversitelerde mevcut. 2013 yılında İlk ve Acil Yardım bölümlerinin toplam 71 üniversitede programı bulunmakta idi. Fakat bu oran 2014 yılında 93 üniversiteye çıktı. Şu an yani 2014 yılından bu yana paramedik bölümü kontenjan açığı 5746’ dır.

Paramediğin önemi hastane öncesi bilinçli ilk yardım olmasıdır. Bilindiği üzere kazalar ve ilk yardım gerektiren başka durumlarda hasta bir çok kez hastaneye varamadan hayatını kaybetmektedir. Bunun önüne geçmenin en iyi yolu acil ve ilk yardımdır.

Program Nasıl İşliyor?

Paramedik programı üniversitelerin ön lisans bölümlerinde yer almaktadır. Yani sadece iki yıl okunması yeterli olabilmektedir. Bölüm isteğe bağlı olarak da okunabilmektedir. Bunun dışında paramedik bölümü taban puanları mevcuttur.

Üniversitelere ilk kez geçiş yapacaklar içi taban puan 210,6 ile başlıyor. Üniversitenin durumuna göre değişen taban puanlar 400 ila 466’ lara kadar yükseliş gösterebiliyor. Bazı üniversitelerde ise %70 burslu olarak okutulmaktadır.

Hangi Üniversitelerde Paramedik Var?

Paramedik bölümü taban puanlarına göre şu an 82’ nin üzerinde üniversite de paramedik bölümlerinde açıklar söz konusu. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse en yüksek puan 466 puanla Mardin Artuklu Üniversitesine ait.

Aşağı doğru inen puanlarda ise 450 ile İstanbul Gelişim, 445 ile Ağrı, 435 ile Mustafa Kemal, 427 Yalova, 417 ile Artvin Çoruh ve Uşak, 416 ile İstanbul Bilim, Kilis 7 Aralık, Ege Üniversitesi, 230 Doğu Akdeniz ve Beykent, en düşük puan ile Yeni Yüzyıl.

Paramediğin Önemi

Kimine göre çalışmayan kimine göre göre hayat kurtaran paramediğin asıl görevi acil ve ilk yardım hizmeti sunmaktır. Son derece önemli olan tıbbın bu dalında birçok hizmet veren vatandaşımız sayesinde ölümlerden dönüp gelen milyonlarca hasta olmuştur. Bu mesleğin önemi de buradan gelmektedir.

Paramediklerin görevi hastane öncesi acil ve ilk yardım sağlamaktır. Hastaneye nakil işlemi bitene kadar acil servis elemanları üzerlerine düşeni tam manası ile yaparlar. Hastaneye ulaşıldıktan sonra hasta nakledilir ve başka hastaya koşarlar.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!