Asıl ismi İsmail Enver olan ve zamanının en önemli tarihi karakterlerinden birisi olan Enver Paşa, uzun bir süre boyunca kamuoyu üzerinde vatan haini olup olmadığı tartışılan başlıca karakterlerin arasında yer almıştır...

Asıl ismi İsmail Enver olan ve zamanının en önemli tarihi karakterlerinden birisi olan Enver Paşa, uzun bir süre boyunca kamuoyu üzerinde vatan haini olup olmadığı tartışılan başlıca karakterlerin arasında yer almıştır. Enver Paşa, Osmanlı döneminin son zamanlarında görev almış olan, hem bir siyaset adamı hem de bir Osmanlı askeridir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından birisi olması nedeni ile adı ilk olarak, vatan haini olarak anılmaya başlamıştır. Osmanlı döneminin en kötü zamanlarından birisi olan bu zamanda devleti layıkıyla yönetmeye çalışan, Padişah tahtından indirilip yerine İttihat Ve Terakki koyulmak istenmiştir.

Bab-ı Ali baskınında da adını geçiren Enver Paşa, bu sayede meydana gelen bir askeri darbe ile iktidarın cemiyet olmasını sağlamıştır. Birinci dünya savaşına da öncülük etmiş ve o zamanların "Harbiye nazırı ve Başkumandan vekili" sıfatıyla askeri yönetimi devralmıştır. Bunların hepsinin yanı sıra en çok adı anıldığı olay ise Sarıkamış olayıdır. Askeri harekat kararı alan paşayı danışmanların hepsi oradaki askerlerin öleceği ve hava koşullarını aşamayacağına dair uyarılar yapmasına rağmen Enver paşa harekatı onaylamıştır. Bu harekat nedeniyle onlarca Türk, düşmana kurşun sıkmadan zorlu hava koşulları altında hayatını vermiştir. Bu olaylardan dolayı da adı birçok zaman diliminde vatan haini olarak geçmektedir. Peki, Enver Paşa gerçekten vatan haini miydi? Orası elde bulunan deliller ile karar verilmesi gereken bir konu değildir.

Ayrıca yakın bir tarih içerisinde Genel Kurmay Bakanlığı da bu olaydan rahatsızlık duymuş bu nedenle Enver Paşa ile ilgili bir açıklama getirmiştir. Açıklamaya göre; "Enver Paşa’nın verdiği emir ve orada hayatını veren askerler bir hiç uğruna canlarını vermemişlerdir. Aksine Türk milletinin ne kadar gözü kara olduğunu ve egemenlikleri uğruna nasıl çılgınlıklar yapabileceğini göstermiştir", denilmiştir.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!