Aslında şu ana kadar yapılan tüm araştırmalar benmerkezci adayların genelde itici bulunduğunu ve takım oyunu konusunda zayıf olduklarından dolayı çoğu zaman mülakatlarda elendiklerini ortaya

Aslında şu ana kadar yapılan tüm araştırmalar benmerkezci adayların genelde itici bulunduğunu ve takım oyunu konusunda zayıf olduklarından dolayı çoğu zaman mülakatlarda elendiklerini ortaya koysa da, yapılan son araştırma bunun tam karşıtı bir sonuç ortaya çıkarmış. British Columbia Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, insan kaynakları yöneticileri, mülakatta benmerkezci ve narsist bir tavır sergileyen adayları, aynı yetkinlikteki diğer adaylara göre daha dikkat çekici buluyor ve işi onlara verme konusunda daha eğilimli oluyor.

Araştırmanın başka bir ayağı da benmerkezciliğin, adayın uyruğuyla korelasyonunu ölçmüş. Buna göre, uzak doğulu adaylar (Çin, Japonya, Kore) daha mütevazi bir mülakat süreci geçiriyorlar, kültürlerinden dolayı isteseler de benmerkezci davranamıyorlar ve diğer adaylara göre işi alma olasılıkları daha düşük oluyor. Benmerkezci adaylar ise göz temaslarını hiç bir zaman kaçırmıyorlar, kendilerinden daha sıklıkla bahsediyorlar ve mülakatı sohbet havasında, mülakatçıyla şakalaşarak geçiriyorlar. Bu samimiyet ve özgüven onları daha avantajlı bir duruma sokuyor.

Dolayısıyla araştırmadan iş arayan adayların çıkarması gereken bir ders var. Mülakat sırasında kendinizi daha detaylı anlatmanız ve mülakatı sohbet havasına döndürmeniz sizin için bir avantaj. Soruların sorulduğu ve cevapların verildiği bir mülakattansa kahve içerek iş ve yetkinlikler hakkında konuşulan bir sohbet havasına erişmiş bir mülakat adayı her zaman avantajlı yapıyor. İş arayaların dikkatine!


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!