Herhangi bir yerde bulunan yaralıya ilk müdahaleyi yapmak ve hayati tehlikenin atlatılarak tedavi sürecine girilmesini sağlayan görevliler paramediklerdir. Paramedikler fiziksel ....

Herhangi bir yerde bulunan yaralıya ilk müdahaleyi yapmak ve hayati tehlikenin atlatılarak tedavi sürecine girilmesini sağlayan görevliler paramediklerdir. Paramedikler fiziksel ve ruhsal açıdan birçok mesleğe göre daha dayanıklı olmaları gereken sağlık çalışanlarıdır. Bunun sebebi ciddi kazalarda veya büyük maddi zararın olduğu durumlarda hayati tehlike nedeniyle yaralı yakınlarının kaybetme duygusu içinde olması, hayat kurtarma görevinin daha fazla üstlerinde bir baskı yaratmasıdır.

Yaralıya İlk Yardımın Önemi

Her ne kadar ufak tefek sorunlarda pek önemli gibi görünmese de ciddi boyutta zararlar söz konusu olduğunda ilk yardımın önemi gündeme gelmektedir. Acil servislerdeki paramediklerin ilk yardımı yanında bu işin eğitimini almamış insanların da bu konuda ciddi bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü acil servis her zaman zamanında yaralı kişiye zamanında ulaşmayabilmektedir. Bu nedenle gelene kadar en azından doğru müdahale yapılabilmesi ve hastaya zaman kazandırılması için ilk yardım önem kazanır. İlkyardımla beraber

  • Hastanın hayatını devam ettirmesi sağlanmalı
  • Hali hazırdaki durumun kötüye gitmesi önlenmeli
  • İyileşmenin hızlanması için kolaylaştırıcı uygulama yapılmalıdır.

Paramediklerin İlk Müdahalede Kullandıkları İlaçlar

Paramediklerin kullandığı acil ilaçlar, hastada aniden görülen olay sonucu hayati fonksiyonlarını sürdürebilmesi için kullanılan ilaç listesidir. Olabildiğince hızlı ve doğru şekilde verilmesi gereken bu ilaçlar hasta için çok kritik öneme sahiptirler. Öyle ki hayatta kalıp kalmamaları bazen bu ilaçlara bağlı olabilir. Bu nedenle paramediklerin mutlaka her bir ilacın nasıl kullanılması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Paramediklerin ilaçları içinden, Etil klorid sprey, Adrenalin, Ringer Laktad %0,9 Nacl çözeltisi, Parasetamol Tb., Atropin, Asetil Salisilik Asit, Dopamin , Antihistaminik, İsordil 5 Mg, Dextroz %5-10-20, Verapamil, Furosemid, yaygın kullanılır. Bunlar gelişigüzel yöntemlerle ve dozlarla uygulanmamalıdır.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!