ABD Başkanı John F. Kennedy Atatürk Konuşması

Başkan Kennedy'nin Konuşması:

"Kemal Atatürk’ün ölümünün 25. Yıldönümünü anma törenine katılabilmekten şeref duymaktayım. Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.

Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Atatürk, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında süregelen dostane ilişkilerle yakından ilgiliydi.

O bizim demokratik hükümetlerimizi tanımış ve kehanette bulunurcasına ‘Biz artık arkadaşız ve gelecekte çok daha yakınlaşacağız.’ demiştir.

Bu mevcut yakın ittifakımız, Atatürk’ün bağımsız bir Türkiye’de özgür hükümet için hazırladığı sağlam zeminden gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atatürk’ün ülkesine ve Atatürk’ün Türkiye ve Dünya’da oluşmasına yardım ettiği ideallere bağlayan bu ittifakın ortağı olmasından gurur duyuyorum.

Bu büyük adamı ölüm yıldönümünde saygıyla selamlıyorum."

Başkan John F. Kennedy, ABD - 10 Kasım 1963


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!