İnsanlar yetenekleri ile mi doğar, yoksa sonradan mı yetenek sahibi olur bilinmez ama Türkiye’de güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen herkesin gönlünde “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” yatar....

İnsanlar yetenekleri ile mi doğar, yoksa sonradan mı yetenek sahibi olur bilinmez ama Türkiye’de güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen herkesin gönlünde “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” yatar. Girmesi “zor”, bitirmesi “daha zor” olan üniversitenin tüm mezunları; ya alanında lider kurumlarda en tepe yerlerdedir, ya da bütün dünyaya ismini duyuran sanatçılardan biridir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarihçesi

Takvimler 1882 yılını işaret ederken dönemin ünlü şahsiyeti Osman Hamdi Bey tarafından “Sanayi-i Nefise Mektebi” ismi ile vücuda getirilen “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi”; 1883 yılında yirmi öğrenci ve sekiz akademik personel ile eğitim – öğretime başlamıştır. Kurulduğu dönemde eğitim veren öğretim görevlileri; alanında önemli Müslüman ve Gayrimüslim kişilerden oluşmakta idi.

Cumhuriyetin ilanından beş yıl sonra ( 1928 ) Güzel Sanatlar Akademisi unvanına kavuşan “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi”; ülkemizde “akademi” adına sahip olan ilk yükseköğrenim kurumu olarak tarihe geçti. 1969 senesinde çıkartılan bir kanun ile de bilimsel özerkliğini elde eden “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi”, 1981 yılında “üniversite” hüviyetine kavuştu.

Günümüzde üç fakülte, bir konservatuar, bir meslek yüksekokulu ve iki enstitü ile eğitim – öğretime devam etmektedir.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!