Beşiktaş İlçesi’nden Ortaköy istikametine, sahildar cadde olan Çırağan Caddesi üzerinden gittiğinizde; sağ tarafınızda devasa bir okul görürsünüz. Galatasaray Kulübü’nün amblemini taşıyan bu yapı Galatasaray Üniversitesi’dir.

Beşiktaş İlçesi’nden Ortaköy istikametine, sahildar cadde olan Çırağan Caddesi üzerinden gittiğinizde; sağ tarafınızda devasa bir okul görürsünüz. Galatasaray Kulübü’nün amblemini taşıyan bu yapı Galatasaray Üniversitesi’dir.

İletişim, İktisadi ve İdari Birimler, Fen Edebiyat, Hukuk gibi fakülte ve birçok enstitüsü ile hizmet veren bu kurum. Oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.

Bugünkü Galatasaray Mektepleri, dönemin Osmanlı Padişahı İkinci Bayezid eli ile; “Galata Sarayı” isimli bir Enderun Mektebi olarak inşa edilmiştir. Bu mektep, günümüzde İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Lisesi binasında hizmet vermekte idi. Okuldan mezun olan öğrenciler, devletin farklı kurumlarında memur statüsü alarak görev yapabilme şansına sahipti. Belli bir seviyenin üstünde olan öğrenciler; orta derecede eğitim veren Enderun Mekteplerine müteakip, Yüksek Enderun Mektebi olan Galata Sarayı’na yönlendiriliyordu.  Çağın gereksinimlerine uygun eğitim veren Galata Sarayı, yatılı eğitim veren mekteplerdendi. Bu mektebe “saray” denmesindeki mana ise, devletin önemli kademelerine memur gönderen bir okul olmasından kaynaklanmaktaydı.

Tarih 1838 yılını işaret ederken, o güne kadar hizmet veren bina yıkılıp yeniden yapılmıştır. “Tıbbiye-i Şahane” olarak hizmet vermeye başlayan ve Fransız dilinde eğitim veren mektep; tıp alanında devlete hizmet eden üst düzey memurlar ile kadın ebeler yetiştirmeye başlamıştır. Batı bilimini sağlık alanında uygulayan ilk okul bu mekteptir.

Takvimler 1868 senesinde iken, Galata Sarayı’nın adı “Mekteb-i Sultani” olarak değiştirilmiştir. Fransız dilinde öğretim hizmeti veren bu okul; “Tıbbiye-i Şahane” mezunu Keçecizade Fuat Paşa ve Ali Paşa’nın girişimleri ile kurulmuştur.

1874 senesinde ise dönemin hükümdarı Sultan Abdülaziz emriyle “Mekteb-i Aliye-i Sultaniye” çatısında bir araya getirilen okulun bünyesine; “Galatasaray Mülkiye Mühendisliği Mektebi”, “Galatasaray Edebi Mektebi”, “Galatasaray Hukuk Mektebi” isimli üç farklı eğitim kurumu daha dahil edilmiştir. Yeni açılan bu mekteplerin müfredatları ve akademik işleyiş yapısı, “Sorbonne Üniversitesi” model alınarak oluşturulmuştur. Hukuki alanda eğitim veren “Galatasaray Hukuk Mektebi”, batıdaki Hukuk Okullarından farksız olarak eğitim – öğretim vermiştir.

1877 senesinde “Darülfünun-u Sultaniye” olarak adı değiştirilen “Mekteb-i Aliye-yi Sultaniye”; devlete hizmet eden yüksek kademedeki memurların kendilerini geliştirmesi amaçlı programlara da yer vermiştir.

Cumhuriyetin ilanına müteakiben, “Galatasaray Lisesi” unvanı ile çalışmalarına devam etmiştir. Artık ortaöğretim seviyesinde hizmet veren bu okul; 1992 yılında “Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu” ismi ile kurulan bir kurumun bünyesine dahil olmuştur.

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu

14 Nisan 1992 tarihinde mutabakata varılan bir sözleşme dahilinde,  “Galatasaray Eğitim Vakfı” tarafından faaliyete sokulan “Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu”, 1994 senesine kadar bu isimle hizmetlerine devam etmiştir. 1994’te oluşturulan özel üniversitelerin kurulmasına izin veren kanun ile birlikte, bugünkü binasında “Galatasaray Üniversitesi” olarak hizmet vermeye başlamıştır.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!