Dünyanın birçok önemli kurum ve kuruluşlarında kariyer yapmış olan kişileri, yüz kırk sekiz yıldır mezun etmeyi başaran “Boğaziçi Üniversitesi”, Türkiye’nin kazanması ve bitirmesi en zor yükseköğrenim kurumlarından biridir.

Dünyanın birçok önemli kurum ve kuruluşlarında kariyer yapmış olan kişileri, yüz kırk sekiz yıldır mezun etmeyi başaran “Boğaziçi Üniversitesi”, Türkiye’nin kazanması ve bitirmesi en zor yükseköğrenim kurumlarından biridir.

Dört ve altı yıl eğitim veren lisans programlarında; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği eğitimi almak mümkündür. Ayrıca iki yıl ila dört yıl eğitim veren Ön Lisans programlarında ise Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, İleri İngilizce, İngilizce Hazırlık, Modern Diller Birimi branşlarında eğitim alınmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Tarihçesi

Boğaziçi Üniversitesi Tarihçesi

Kuruluşu 1863 senesine isabet eden Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk adımları, Doktor Cyrus Hamlin ve Christopher Rheinlander Robert tarafından atılmıştır. Söz konusu bu ilk adım; Amerika Birleşik Devletleri Coğrafi sınırları dışında kurulan ilk Amerikan Koleji vasfındaki Robert Koleji’nin yaptırılmasıdır.

Robert Koleji’nin kurucusu sayılabilecek iki kafadardan Doktor Cyrus Hamlin Amerika Birleşik Devletleri’nden edindiği kaynaklarla söz konusu okulu kurarken, Christopher Rheinlander Robert ise bu işteki en büyük maddi kaynak sağlayıcısı olma görevini üstlenmiştir.

Okulun eğitim – öğretime başlaması ardından kurulan yönetim kurulu; Robert Koleji’nde eğitim görecek öğrenciler arasında dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, düşünce ayrımı yapılmamasına karar vermiştir. Alınan bir diğer karar ise, herhangi bir siyasal akıma yakın ya da uzak olunmama kararıdır. Robert Koleji o yıllardan beri İngilizce eğitim vermektedir.

Robert Koleji’nin Hamlin Hall isimi verilmiş olan ilk binasının inşa edilmesi takvimler 1871 senesini gösterirken bitirilmiştir. Şu anki Boğaziçi Üniversitesi’nin “Güney Kampüs” kısmını oluşturan lokasyondaki bütün yapılar, Birinci Dünya Savaşı yapılmadan evvel yapılmıştır. Bu yapıların inşaatında kullanılan ana malzeme, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te bulunan taş ocağından elde edilmiş mavi kireçtaşıdır.

Sene 1930 olduğunda, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de yaşanan ciddi ekonomik kriz; Robert Koleji’ni de derinden sarsmıştır. Bu sebepten mütevellit, takvimler 1960 yılını gösterirken Güney Kampüs yükseköğrenime tahsis edilmiş, ortaöğrenim kısmı Arnavutköy dolaylarındaki Amerikan Kız Koleji ile birleşip karma bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

1971 yılının 10 Eylül’ünde ise yüz on sekiz dönüm arazi üzerine kurulu olan Güney Kampüs; Türk Hükümeti’ne devredilerek resmen “Boğaziçi Üniversitesi” unvanını almıştır. Böylece ortalama bir asırdır Robert Koleji egemenliğinde olan kampüs, yeni bir üniversiteye devredilmiştir.

Kurulan üniversitenin ilk rektörü ise, Robert Koleji mezunlarından Profesör Doktor Abdullah Kuran isimli kişidir. 1971 ve 1979 yılları arasında sekiz yıl rektörlük görevini sürdüren Profesör Doktor Abdullah Kuran, makamını Profesör Doktor Semih Tezcan’a devretmiştir. 1979 ve 1981 seneleri arasında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevini üstlenen Profesör Doktor Semih Tezcan’dan sonraki rektör ise Profesör Doktor Ergün Toğrol’dur.

1992 senesinde Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü olan Profesör Doktor Üstün Ergüder, 2000 yılına kadar bu makamda hizmet etmiştir. Yirmi birinci yüzyılda seçilen ilk rektör ise Profesör Doktor Sabih Tansal’dır. Profesör Doktor Sabih Tansal; 2004 yılına kadar sürdürdüğü görevini, Profesör Doktor Ayşe Soysal’a devretmiştir. 2008 yılında görev süresi dolan Profesör Doktor Ayşe Soysal’dan sonra seçilen Profesör Doktor Kadri Özçaldıran ise hala Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlük görevini sürdürmektedir.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!