İşte sizler için derlediğimiz, insanların vahşilikte sınırları ne kadar zorlayabildiğini gösteren, tarihin çeşitli dönemlerinde uygulanmış infaz yöntemleri.

1. Canlı canlı gömme

Canlı canlı gömme

Tarihte bir çok yönetim tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan bu idam yöntemi, adından da anlaşıldığı üzere mahkumun toprağa canlı canlı gömülmesiyle gerçekleştirilirdi. 

2. Pirinç boğa

Pirinç boğa

Antik Yunanistan'da icat edilen bu yaratıcı alet, yaygın olarak Roma döneminde İtalya civarında kullanılmıştır. Mahkum pirinçten yapılan boğanın içine kapatılır ve boğanın altında yakılan büyük bir ateş sayesinde yavaşça öldürülürdü. İlginç olan ise içerdeki mahkumun çığlıklarının aletteki bir sistem sayesinde dışarıya boğa böğürmeleri gibi ulaşması.

3. Giyotin

Giyotin

Listedeki en acısız yöntem olması muhtemel giyotin idamı son olarak 1977 yılında Fransa'da kullanılmıştır.

4. Ölüm Nikahı

Ölüm Nikahı

Fransız Devrimi sonrası Terör Devrinde Fransa'da kullanılan bu yöntemde, iç düşman damgası vurulan kadın ve erkek suçlu çıplak biçimde birbirlerine bağlanarak denize atılırdı. 

5. Çimento ayakkabılar

Çimento ayakkabılar

Bu infaz yöntemi hükümdarların değil; Amerikan mafyalarının gözdağı yöntemiydi. Kuruyan betonun ağırlığı sayesinde kurban denizin derinliklerinde kaybolurdu.

6. Fil ile idam

Fil ile idam

Güneydoğu Asya'da kullanılan bu idam şeklinde mahkum özel eğitimli bir filin karşına yatırılırdı. Filin görevi ise suçluyu yavaşça pestil haline getirmekti. Bu yöntemle halka, hükümdarın doğanın bile hakimi olduğu ispatlanırdı.

7. Arena

Arena

Roma döneminde kullanılan bu idam yönteminde politik suçlular çıplak ve silahsız biçimde arenaya, yırtıcı hayvanların karşısına atılırdı. Tabi aslanlar suçlu politikacıları silip süpürürken amfideki seyirciler de coşkulu biçimde eğlenirdi.

8. Testere

Testere

Listenin muhtemelen en vahşi maddesi olan bu idam yönteminde, kurbanlar baş aşağı asılarak bilinçleri yerindeyken bir testere yardımıyla ikiye ayrılırdı. Yöntem Asya ve Avrupa tarihinde kullanılmıştır.

9. Közleme

Közleme

Asyada kullanılan bu yöntemde ise mahkum bir köz yatağının üzerinde kızartılırdı. 

10. Ölüm tekerleği

Ölüm tekerleği

Catherine tekerleği olarak da bilinen bu yöntemde suçlu tahta bir tekerleğin bulunduğu mekanizmaya bağlanarak döndürülürdü. Celladın görevi ise tekerlek dönerken kurbanı bir sopayla ölümüne dövmekti. Bu yöntem Ortaçağ Avrupası'nda kullanılırdı.  


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!