Toplumdaki ismiyle titizlik hastalığı, psikoloji bilimindeki ismiyle ise Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, kişi için profesyonel destek gerektiren bir hastalıktır. Sürekli tekrar edilen saplantılı düşüncelerden oluşan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Kişi kendi iradesi dışında gelişen düşünceleri titizlik hastalığında engelleyemez ve düşünce akışı yoğunlaşır. İstem dışı bir olay olarak ortaya çıkan düşünceler, kişi tarafından anlamsız olarak tanımlansa bu düşünceleri engelleyebilmek pek mümkün olmaz. Titizlik hastası kişilerde, düşünce engellenmeye çalıştıkça daha çok şiddetlenerek ortaya çıkar. Bu düşünceler sonucunda ise kişide rahatlama isteği doğar. Doğan rahatlama isteğinin ardından bireysel olarak rahatlamayı sağlamak için bilinçaltında olan istenmeyen davranışlara yönelmeyi de beraberinde getirebilir.

18-25 yaşları arasında ağırlıklı olarak ortaya çıkan hastalığın etkisi, ilerleyen yaşlarda artarak devam edebilmektedir.

Titizlik Hastalığı ve Kültür İlişkisi

Titizlik Hastalığı ve Kültür İlişkisi

Her kültür içerisinde bu hastalığa sahip olanlar mevcut olmakla beraber Türk toplumu kültüründe titizlik hastalığı olarak tanımlanan Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu daha çok kadınlarda gözlenmektedir. Yaşayış tarzı ve günlük hayatta maruz kalınan baskıyla doğru orantılı olması nedeniyle, şehirde yaşamını sürdüren kadınlarda hastalığın görülme yüzdesi artış göstermektedir.

Titizlik hastalığına verilebilecek en iyi örnek; evden her çıkışında “acaba ocağın altını, evin camlarını kapattım mı?” sorularını soran kişiler olmaktadır.

Titizlik Hastalığının Oluşma Nedenleri

Titizlik Hastalığının Oluşma Nedenleri

Titizlik hastalığının ortaya çıkışı genellikle zorlama hareketler neticesindedir. Anne ve babaların zorlamasıyla çocuklar üzerinde kurulan baskı titizlik hastalığını oluşmasını küçük yaşlarda tetikleyebilir.

Ergenlik çağında aile veya dış etmenler baskısıyla oluşan zorlama davranışlar da titizlik hastalığını oluşumuna ön ayak olabilmektedir.

Titizlik Hastalığı Çözümleri

Titizlik hastalığı, çözümü olan bir hastalıktır. Profesyonel danışman kontrolünde terapi ve ilaçla beraber yapılan tedavi yüzde açısından oldukça yüksek bir dilimin iyileşmesini sağlamış durumdadır.

Titizlik hastalığı için uygulanabilecek metotlar birbirinden farklıdır. Kişinin hastalığını yenme motivasyonu çözüm oluşturma sürecinde önemli bir noktada bulunmaktadır. Kişisel rahatlamayı sağlamak için, bireysel çözümler de uygulanabilir.

Evden çıkmadan ocak ve pencereleri kapatıp kapatmadığı konusunda tedirginlik yaşayan bireyler, bu nokta veya noktaların kontrolünü defalarca kez yaparak kendilerini yıldırabilirler. Çözüm yöntemlerinden biri olan bu yöntem bir uyaran olmakla beraber bu yöntemin tersinde ise kişi, düşüncelerini düzenleyerek zamanla ocak ve pencerelerin kapalı olduğuna kendini inandırabilme düzeyine gelebilir.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!