Paramedik bölümünün özellikleri her kese göre farklı olabiliyor. Çünkü birçok kişi bu mesleği farklı şekillerde anlatıyor. Kimine göre çok zor kimine göre ise kolay olan meslek aslında o kadar kolay değil. Öncelikle bu mesleği okuyanların görevinin hayat kurtarmak olduğu unutulmamalı. Gelelim paramedik bölümünün özelliklerine.

Paramedik Okumalı mıyım?

Bölüm iki yıllık. Bitirdikten sonra da altı ay gibi bir stajı var. Sonrasında kadrolu çalışma sistemi başlıyor. Bu sisteme göre paramedikler aylık mesai saatlerine göre ayda sekiz saat fazla nöbet tutuyorlar. Tuttukları bu nöbetin parasını mesai olarak alıyorlar.

Paramedikler Ayda Kaç Nöbet Tutuyorlar?

Paramedik elemanları ayda en az yedi en fazla sekiz nöbet tutmaktalar. Toplamda ayda 168 saat mesai yapan paramedikler çalıştıkları her fazla saat için mesai ücreti almaktalar. Ayda tutulan nöbetler en az kırk sekiz saat ara ile olmak koşulu ile tutuluyor. Mesai ücretleri dışında paramedikler ayda en az 3500 TL gibi bir ücret alıyorlar. Tabi bu ücret bekar ve evli olmaya göre farklılıklar gösterebiliyor.

Paramediklerin Çalışma Sistemleri

Paramediklerin çalışma sistemi daha çok nöbet sistemine göre çalışmaktadırlar. Her kırk sekiz saatte bir nöbet tutan paramediklerin çalışma alanları daha çok A2 tipi dediğimiz paramedik ve ATT den oluşan Acil sağlık hizmetleri istasyonları. Diğer paramedikler ise hastanelerin B tipi entegre istasyonlarında çalışmaktadırlar. En az B sınıfı ehliyet sahibi olan paramediklerin ambulans kullanabilme yetkileri vardır.

Paramediklerin görevleri nelerdir?

Paramedikler yanında bulunan personel ve mesai arkadaşlarından sorumludur. Paramediklerin doktor gibi yetkileri yoktur. Paramediklerin asıl görevi ileri yaşam desteğini bizzat uygulamak ve yönetmektir. Acil müdahale edilmesi gereken durumlarda ve aşırı yaralanmalı kazalarda ilk müdahaleyi yapmak da paramediklerin görevidir. Çoklu kazalarda paramediklerin triyaj yetkisi vardır.

Triyaj çoklu kazalarda aciliyet durumuna göre hastaların belirlenmesi demektir. Tıbbi müdahale önceliklerini belirleyen renkler vardır. En acil kırmızı, orta halli sarı yani geciktirilebilir, yeşil bekleyebilir ve siyah kayıp anlamına gelir.  Bunlar nakil edilmesi durumuna göre ayarlanan hasta vaziyetleridir. Bu vaziyetleri paramediklerden başkası tanımlayamaz ve ayarlayamaz.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!