Yemen son günlerde yaşadığı karışıklıklar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme oturdu. Yayın politikamızda yeri olmadığı için Listemine olarak politik tahlillere girmeyeceğiz, ama kültürel bir perspektiften Yemen'i çok kısa olarak tanıtmak istedik.

Yemen halihazırda son derece fakir, insani gelişmişlik endeksinde sonlarda yer alan bir ülke. Ama geçmişi böyle değil. Antik devirlerde Yunanlılar tarafından "Mutlu Yemen" olarak adlandırılırmış. O zamanlarda dünyanın muhtemelen en eski barajlarından birisine sahip, toprakları bereketli, ticareti gelişkin, müreffeh bir bölgeymiş. İslamiyet'in yanısıra farklı dönemlerde paganizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık da Yemen'de etkili olmuş. Tüm bu etkenler ciddi bir kültürel zenginliğin oluşmasına neden olmuşlar.

Kısacası günümüzdeki tüm sorun ve eksikliklerine karşı kadim bir medeniyetten söz ediyoruz. Bunu destekler şekilde başkenti San'a da dünyanın en eski şehirlerinden birisi. Elbette Yemen'in biz Türklerde büyük bir de hatırası var: Yemen, Osmanlı'nın son zamanlarında çok acı anılarla kaybettiğimiz bir toprak parçası. Sanırız "Yemen Türküsü"nü bilmeyenimiz yoktur.

Sözü daha fazla uzatmadan, daha önce mashable'da yayınlanmış, Yemen'i az da olsa gözünüzde canlanmasını sağlayacak 14 harika fotoğrafı aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

El-Salih Cami, San'a

El-Salih Cami, San'a

Bir esnaf, Eski Şehir / San'a

Bir esnaf, Eski Şehir / San'a

Haraz Dağları

Haraz Dağları

Kıyafet satıcısı, Eski Şehir / San'a

Kıyafet satıcısı, Eski Şehir / San'a

Sokotra Adası'nda ejder kanı ağaçları

Sokotra Adası'nda ejder kanı ağaçları

Haraz Dağlarında bir köy

Haraz Dağlarında bir köy

Cami-i Kebir, San'a

Cami-i Kebir, San'a

Sokotra Adası'ndaki şişe ağaçları

Sokotra Adası'ndaki şişe ağaçları

Sokotra Adasında balıkçı tekneleri

Sokotra Adasında balıkçı tekneleri

Altın çarşısında alışveriş yapan kadınlar, San'a

Altın çarşısında alışveriş yapan kadınlar, San'a

Bir demirci dükkanı, Taiz

Bir demirci dükkanı, Taiz

Başkent San'a, dünyanın en eski kentlerinden biri

Başkent San'a, dünyanın en eski kentlerinden biri

Zahik Çölünde gezginler yıldızların altında, kumulların üstünde uyuyorlar

Zahik Çölünde gezginler yıldızların altında, kumulların üstünde uyuyorlar

Bunlarıda görmek isteyebilirsin!