Gökova Tatil Mekanı

Gökova Tatil Mekanı boş zamanı, değerlendirme amacına göre dört grupta incelemek mümkündür.Turistik boş zaman; insanların turizm olayına katıldıkları zaman dilimi içerisinde zorunlu ihtiyaçların karşılanması dışında kalan zamanıdır. Sportif boş zaman, insanların amatör olarak, özgürce ve severek spor yapmak için ayırdıkları boş zaman dilimidir.Yaratıcı boş zaman, insanların yaratıcı yetenekler için (resim, heykel yapımı, el sanatları vb.) ayırdıkları boş zaman dilimidir.

Sosyal boş zaman, insanların sosyal etkinliklere katılmak (eş, dost ziyareti, aile veya arkadaş toplantıları gibi) için kullandıkları boş zaman dilimidir.jimnastik, vb. sportif faaliyetlere katılma veya izleme, El sanatlarıyla uğraşma, gökova tatil mekanı , animasyon hizmetlerine açıklık getirmek, konuların daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla gerekli temel kavramlar ana hatlarıyla açıklanmıştır. Boş zaman, insanların çalışma ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması dışındaki özgür olarak dinlenme, başarı kazanma, kişisel gelişme, eğlenme için kullandıkları zamandır, gökova tatil mekanı zorunlu veya boş zaman davranışı olduğu bazen tartışılabilmektedir.

Örneğin; kutlama yemeğine katılmanın mutlak zorunlu davranış veya boş zaman davranışı olduğu tartışılabilmektedir. Tablodaki davranışlar, boş zaman değerlendirmeyle ilgili genel bir tatil fikir verme amacını taşımaktadır.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!