Anne ve Babayla İletişiminin Çocuğun Gelişimine Etkileri NelerdirÇocukların gelişiminde en önemli dönem 0-6 yaş aralığıdır.

Anne ve Babayla İletişiminin Çocuğun Gelişimine Etkileri NelerdirÇocukların gelişiminde en önemli dönem 0-6 yaş aralığıdır. Bu da gösteriyor ki bu yaşa kadar aileleri ile beraber olan çocukların gelişimindeki en önemli kişiler anne ve babaları. Özellikle kişilerin ileri de mutlu, öz güveni yüksek ve başarılı olabilmeleri çocukluk dönemleri ile yakından ilgilidir. Kişiliklerini erken yaşlarda oluşturan çocuklar bunun büyük bir kısmını anne ve babalarını taklit ederek öğrenirler.

Anne ve babanın çocuğun gelişim dönemlerindeki özelliklerini bilmeleri çocuğa karşı tutumlarının oluşmasında büyük bir rol oynamaktadır. Öncelikle anne ve baba adaylarının bir çocuğa hazır olmaları, beklentilerini çok büyük tutmamaları ve bakabilecekleri sayıda çocuğa sahip olmaları son derece önemlidir. Anne ve babaların çocuğa kazandırmaya çalıştıkları beceriler, çocuk üzerindeki rehberlik ve davranış öğretimleri iletişimde büyük bir öneme sahiptir. Çocuğun ileride nasıl bir birey olacağı anne ve baba ile iletişime bağlı olarak gerçekleşir. Sevgisini gösteremeyen kişilerin bulunduğu bir ailede büyüyen çocuk ileride çekingen ve duygularını ifade edemeyen bir yetişkin olur.

Araştırmalar şiddet dolu bir evde büyüyen çocukların ileride şiddete çok fazla eğimli olduklarını göstermiştir. Aileler iletişimde ne çok fazla otoriter bir tutum ne de çok fazla izin vermeci tutum sergilemelidir. Demokratik bir ailede büyüyen çocuk başkalarına saygılı ve öz güveni yüksek bir birey olmaktadır. Aşırı koruyucu ailede büyüyen çocuklar ise güvensiz ve cesaretsiz olmaktadır.


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!