Totoloji ( Tautology )doğru olan bir bilgiyi kanıtlamak olarak ifade edilirken, aynı zamanda da gereksiz yere bilgiyi, ...

Daha önce ki yazılarımdan birinde son zamanlarda Felsefeye merak saldığımdan bahsetmiş ve Sekülerizm konusunu paylaşmıştım.  Son zamanlarda ki felsefe merakımdan dolayı, hafızamı güncel tutmak için araştırmalarımı yazmaya çalışıyorum.  Yani  amacım ahkam kesmek değil sadece unutmamak için yazıyorum. Bugünse diğer kavramlardan, daha kısa olan Totolojiden bahsetmeye çalışacağım. Totoloji kavramının birden fazla karşı anlamı bulunmaktadır. Totoloji ( Tautology )doğru olan bir bilgiyi kanıtlamak olarak ifade edilirken,  aynı zamanda da gereksiz yere bilgiyi, yazımı aynı anlamı aynı ve yazımı farklı ve anlamları aynı kelimeler ile yinelemedir. Diğer taraftan totoloji, konuya herhangi bir ilave bilgi eklemeyen gereksiz sözcükler, yani laf kalabalığı anlamına (retorik) geliyor.  Totolojnini bir başka anlamı ise,  tartışmaya hiç bir şey katmayan ifadelerdir. (truizm)

Toplarsak; totoloji nin üç anlamı var….

1-Totoloji ; bir bilgiyi kanıtlamak.

Örnek; 2×4=8′dir, yasaklanmamış düşünceler serbesttir…

2- Totoloji ; gereksiz yere bilgiyi, yazımı aynı anlamı aynı ve yazımı farklı ve anlamları aynı kelimeler ile yenilemedir. (retorik)

Örnek; yol yoldur, ev evdir.

3-Totoloji ; tartışmaya hiç bir şey katmayan ifade (truizm)

Beni annem doğurdu.

Yukarıda 1 numaralı açıklamada ki Totoloji ye ek olarak matematikte yer alan mantık totolojisi ve çelişki kavramlarını da ekleyebiliriz. Totoloji bilgiyi kanıtlamak olarak ifade ederken; birleşik önermede, kendini oluşturan her değeri için daima doğru oluyorsa bileşik önermeye totoloji,” daima yanlış oluyorsa çelişki deniyor.

Matematikte mantık totoloji ve çelişki kavramına bir örnek.

Konuyu matematiksel olarak daha fazla incelemek istiyorsanız “Totoloji” yi google’layarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Son olarak yukarıda ki tüm ifadeleri toparlarsak ve Totolojiyi  ülkemize uyarlarsak; Ülkemizde fikirsel tartışmadan mutlaka haklı çıkması gerektiğine inanan ve bunu bir gurur meselesi olarak gören herkesin bir tarafını yırtarak yaptıkları laf kalabalığıdır diyebiliriz. 


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!